menuankieta

Szanowni Rodzice, Czy podoba się Państwu nasza strona internetowa ?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
  • Odwiedziło nas: 374208 osób
  • Do końca roku: 283 dni
  • Do wakacji: 92 dni
Czwartek, 2017-03-23
Imieniny:
Feliksa, Konrada

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

OD 1 WRZEŚNIA 2013R.

 

 

pieniadze
                                                        

Szanowni Państwo!!!                           

                      

 

Z dniem 01 września 2013 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 13.06.2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2013 r. poz.827) zwana "ustawą przedszkolną".

 

W związku z powyższym od 01 września 2013 roku zostaje obniżona do 1 zł opłata za godziny świadczeń realizowanych przez przedszkole po czasie przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Jednocześnie zostają zachowane zwolnienia i ulgi za świadczenia udzielane przez przedszkole.

 

Uchwała Rady Warszawy nr XVII/326/2011 z 16 czerwca 2011 r. par. 3 ust. 3 z poprawkami wprowadzonymi Uchwałą nr XXIII/463/2011 z 22 września 2011 r. zachowuje swoją moc z zastrzeżeniem, że opłata za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 13.00 będzie wynosić od 01.09.2013 roku 1.00 zł.


 

"Opłata za świadczenia" - opłata liczona na podstawie Uchwały nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy ze zmianami z dnia 25 sierpnia i 22 września br.

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWOLNIEŃ Z OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

 

 W ślad za pismem dyrektora Biura Edukacji Pani Joanny Gospodarczyk uprzejmie informuję, iż w dniu 23 lutego 2012 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę

Nr XXXII/744/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach

m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2012 r., poz. 2806).  

  

 

Zmiany wprowadzone powyższą nowelizacją wchodzą w życie od dnia 1 września 2012r.

i dotyczą rozszerzenia tzw. „ulgi prorodzinnej”, o której mowa w § 4 ust. 3 uchwały

Nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat

za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

w przedszkolach m.st. Warszawy.

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem (przed nowelizacją z dnia 23 lutego 2012r)

w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko

wynosi 75% (obniżona opłata dotyczy także dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza

do innego publicznego lub niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie

m.st. Warszawy).

 

 

Od dnia 1 września 2012 r. z tzw. „ulgi prorodzinnej” polegającej na obniżeniu opłaty

do 75 %, będą mogły skorzystać nie tylko dzieci mające rodzeństwo w publicznym

lub niepublicznym przedszkolu prowadzonym na terenie m.st. Warszawy,

ale również:

 
    -  dzieci mające rodzeństwo w żłobku lub klubie dziecięcym wpisanym do rejestru

       żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy,

 

 
    - dzieci mające rodzeństwo uczęszczające do dziennego opiekuna wpisanego do wykazu

      dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy
      (są to tylko opiekunowie działający na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
       o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3),
 

    - dzieci mające rodzeństwo w publicznym lub niepublicznym punkcie przedszkolnym

      lub zespole wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie m.st. Warszawy. 
  
 

 

Ponadto, w wyniku nowelizacji uchwały (wprowadzenie pkt 2 w § 4 ust. 3) w zakresie uprawnienia do korzystania z wyżej opisanej „ulgi prorodzinnej” uprawnione zostały nie tylko dzieci mające rodzeństwo, ale również, na takich samych zasadach, dzieci niebędące rodzeństwem, ale znajdujące się pod opieką tego samego opiekuna prawnego.

W załączeniu przekazuję również jednolity tekst uchwały Nr XVII/326/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia

i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach

m.st. Warszawy, odzwierciedlający stan prawny od dnia 1 września 2012 r.

(po wejściu w życie nowelizacji z dnia 23 lutego 2012r.)         

 

 

 
        Z poważaniem 
         

        Bożena Wtorkowska
        Dyrektor Przedszkola nr 341

 


Pliki do pobrania